Związek Zawodowy Pracowników UM i USK w Łodzi

„Zdrowie w dobie pandemii COVID-19. Wyzwania dla pracowników i związków zawodowych w Polsce”

– 26 stycznia 2021 r. – webinarium OPZZ transmitowane  „na  żywo”  poprzez  kanał  OPZZ  na Facebooku. Można je ponownie odsłuchać na Facebooku OPZZ.

 

Koleżanki i Koledzy

Jesteśmy związkiem, który powstał z inicjatywy pracowników naszej uczelni w 1984 roku. Nasza organizacja ma na celu dbanie o wspólne interesy pracownicze wszystkich zatrudnionych na UM i Szpitalach Klinicznych, a w szczególności:

  • o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy;
  • o godziwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę na rzecz Uniwersytetu i społeczności akademickiej;
  • o sprawiedliwą i rzetelną ocenę pracy każdego pracownika uczelni;
  • o poszanowanie godności osobistej każdego z nas, bez względu na zajmowane stanowisko.

Chętnie służymy pomocą w każdej pracowniczej sprawie, łącznie z doradztwem prawnym specjalisty z zakresu prawa pracy.

Zapraszamy do wspólnego działania dla dobra nas samych i całego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!

Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami – prosimy pisać  na adres zwiazki@umed.lodz.pl, lub na Forum na niniejszej stronie internetowej

Aktualności związkowe

Dyskryminacja? Mobbing?

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi dyskryminacji oraz mobbingu. dyskryminacja, równe traktowanie i molestowanie…

Ulga podatkowa dla członków związku

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób…

Uzdrowiskowa rehabilitacja „pocovidowa”

OPZZ przypomina systematycznie premierowi postulat o konieczności wprowadzenia nowego rodzaju świadczeń leczniczych tj. uzdrowiskowej rehabilitacji…