Związek Zawodowy Pracowników UM i USK w Łodzi

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki.

Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

 

Koleżanki i Koledzy

Jesteśmy związkiem, który powstał z inicjatywy pracowników naszej uczelni w 1984 roku. Nasza organizacja ma na celu dbanie o wspólne interesy pracownicze wszystkich zatrudnionych na UM i Szpitalach Klinicznych, a w szczególności:

  • o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy;
  • o godziwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę na rzecz Uniwersytetu i społeczności akademickiej;
  • o sprawiedliwą i rzetelną ocenę pracy każdego pracownika uczelni;
  • o poszanowanie godności osobistej każdego z nas, bez względu na zajmowane stanowisko.

Chętnie służymy pomocą w każdej pracowniczej sprawie, łącznie z doradztwem prawnym specjalisty z zakresu prawa pracy i nie tylko.

Zapraszamy do wspólnego działania dla dobra nas samych i całego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!

Jeżeli chcecie Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami – prosimy pisać  na adres zwiazki@umed.lodz.pl, lub na Forum na niniejszej stronie internetowej

Aktualności związkowe

Praca sekretariatu

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną sekretariat jest otwarty w dniach wtorek i czwartek w…

Prace nad regulaminem

Spotkania w sprawie projektu Regulaminu wynagradzania  wszystkich pracowników w UM oraz podwyżki płac w Łodzi…

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS – grudzień 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Serwisem Informacyjnym FZZPOZiPS z grudnia 2020 r. Zobacz Serwis Informacyjny…