Baner z nazwą Związku

Oddelegowania do prac w komisjach senackich uczelni

Przedstawiciele do Komisji Senackich

  1. Odwoławcza Komisja Oceniająca – Dr Izabela Szczerba
  2. Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów – Dr Jolanta Żurawska-Olszewska
  3. Senacka Komisja ds. Kształcenia – Dr Magdalena Ławnicka-Borońska
  4. Senacka Komisja ds. Nauki i Nagród – Dr Monika Łysakowska
  5. Senacka Komisja ds. Odznaczeń – Tadeusz Grabowski
  6. Senacka Komisja ds. Statutowych i Organizacyjnych – Dr Jolanta Żurawska-Olszewska

 

 

Podziel się