Baner z nazwą Związku

Oddelegowania do prac w komisjach

Przedstawiciele do Komisji Senackich

  1. Odwoławcza Komisja Oceniająca – dr Izabela Szczerba
  2. Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów – dr Jolanta Żurawska-Olszewska
  3. Senacka Komisja ds. Kształcenia – dr Magdalena Ławnicka-Borońska
  4. Senacka Komisja ds. Nauki i Nagród – dr Monika Łysakowska
  5. Senacka Komisja ds. Odznaczeń – Tadeusz Grabowski
  6. Senacka Komisja ds. Statutowych i Organizacyjnych – dr Jolanta Żurawska-Olszewska

Przedstawiciele do Komisji Uczelnianych

  1. BHP – dr Jolanta Żurawska-Olszewska
  2. Socjalna – dr Magdalena Ławnicka-Borońska oraz dr Izabela Szczerba
Podziel się