ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI

Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie załamania dialogu społecznego

16 July 2018 (Monday)

STANOWISKO
Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków zawodowych
z dnia 11 lipca 2018 roku

w sprawie załamania dialogu społecznego

Prezydium OPZZ wyraża stanowczy sprzeciw wobec deprecjonowania uprawnień i pozycji Rady Dialogu Społecznego jako najważniejszego forum dialogu społecznego w Polsce.

Wydarzenia ostatnich tygodni wskazują, że najważniejsze dla pracowników i społeczeństwa decyzje, będące ustawową kompetencją RDS, zapadają poza Radą. Jest to dla nas - jako jednej ze stron dialogu społecznego - nieakceptowalna praktyka.

Przykładem jest brak ustawowo gwarantowanych negocjacji w sprawie wysokości kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów przed posiedzeniem RDS omawiającym tę problematykę. Negocjacje były fikcją.

W dniu 9 lipca 2018 r. Minister Zdrowia podpisał Porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji postulatów płacowych wobec tylko tej jednej grupy zawodowej. Zdarzyło się to w czasie, gdy rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia są aktualnie prowadzone w RDS.

Takie praktyki i decyzje ministra, członka Rady Dialogu Społecznego, stawiają pod znakiem zapytania sens funkcjonowania Rady. To przykład dzielenia środowiska pracowniczego.

Nie akceptujemy pozorowanego dialogu społecznego !

Działając dla dobra dialogu społecznego, OPZZ żąda od strony rządowej poważnego i odpowiedzialnego traktowania Rady Dialogu Społecznego jako forum negocjacji i wypracowywania stanowisk w przewidywanych jej kompetencjami sprawach.

Pismo do Min. E.Rafalskiej w sprawie Porozumienia MZ z Pielęgniarkami


Prezydium OPZZ

 

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych