ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne...

24 October 2018 (Wednesday)

USTAWA z dnia 13 września 2018 r.o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz ustawę

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych