ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI

Aktualności

Odbior bonów podarunkowych do Careffour

24 January 2019 (Thursday)

Informujemy o możliwości odbioru bonów podarunkowych do Careffour. Karty są dostępne w Sekretariacie Związków Zawodowych. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel 735 998 939. Zapraszamy!

Czytaj dalej »

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne...

24 October 2018 (Wednesday)

USTAWA z dnia 13 września 2018 r.o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Zobacz ustawę

Czytaj dalej »

Przedstawiciele do Komisji Senackich

10 August 2018 (Friday)

Czytaj dalej »

Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie załamania dialogu społecznego

16 July 2018 (Monday)

STANOWISKOPrezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków zawodowychz dnia 11 lipca 2018 rokuw sprawie załamania dialogu społecznego Prezydium OPZZ wyraża stanowczy sprzeciw wobec deprecjonowania uprawnień i pozycji Rady Dialogu Społecznego jako najważniejszego forum dialogu społecznego w Polsce. Wydarzenia ostatnich tygodni wskazują, że najważniejsze dla pracowników i społeczeństwa decyzje, będące ustawową kompetencją RDS, zapadają poza Radą. Jest to dla nas - jako jednej ze stron dialogu społecznego - nieakceptowalna praktyka. Przykładem jest brak ustawowo gwarantowanych negocjacji w sprawie wysokości kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów przed posiedzeniem RDS omawiającym tę problematykę. Negocjacje były fikcją. W dniu 9 lipca 2018 r. Minister Zdrowia podpisał Porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji postulatów płacowych wobec tylko tej jednej grupy zawodowej. Zdarzyło się to w czasie, gdy rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia są aktualnie prowadzone w RDS. Takie praktyki i decyzje ministra, członka Rady Dialogu Społecznego, stawiają pod znakiem zapytania sens funkcjonowania Rady. To przykład dzielenia środowiska pracowniczego. Nie akceptujemy pozorowanego dialogu społecznego ! Działając dla dobra dialogu społecznego, OPZZ żąda od strony rządowej poważnego i odpowiedzialnego traktowania Rady Dialogu Społecznego jako forum negocjacji i wypracowywania stanowisk w przewidywanych jej kompetencjami sprawach. Pismo do Min. E.Rafalskiej w sprawie Porozumienia MZ z Pielęgniarkami Prezydium OPZZ  

Czytaj dalej »

Serwis Inf. Federacji ZZPOZ i PS z 2014r.

1 September 2015 (Tuesday)

http://www.fzzpozips.com.pl/images/file/serwis/2014/serwis-12.2014.pdf

Czytaj dalej »

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych