ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW UM I USK W ŁODZI

Aktualności

Komunikat

21 September 2020 (Monday)

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną sekretariat jest otwarty w dniach wtorek i czwartek w godzinach 9-12. W pozostałe dni, kontakt jest możliwy mailowo pod adresem joanna.kujawa@umed.lodz.pl lub pod nr telefonu 735 998 939

Czytaj dalej »

Bony świąteczne do sklepu Carrefour

18 December 2019 (Wednesday)

Uprzejmie informujemy, że są dla Państwa przygotowane bony świąteczne do sklepu Carrefour ważne do 31.12.2021 roku. UWAGA! poza bonami są również karty rabatowe: -10% ważny do końca stycznia 2020 -10% ważny do końca grudnia 2019 -20% (na zabawki) ważny do końca grudnia 2019 Odbiór bonów jest możliwy na placu Hallera 1 w pokoju 127, w sekretariacie związków zawodowych w godzinach 10:00-14:00. Z uwagi na okres świąteczny sekretariat będzie czynny czwartek - piątek (19-20.12), następnie od 4.01.

Czytaj dalej »

Odbior bonów podarunkowych do Careffour

24 January 2019 (Thursday)

Informujemy o możliwości odbioru bonów podarunkowych do Careffour. Karty są dostępne w Sekretariacie Związków Zawodowych. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel 735 998 939. Zapraszamy!

Czytaj dalej »

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne...

24 October 2018 (Wednesday)

USTAWA z dnia 13 września 2018 r.o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Zobacz ustawę

Czytaj dalej »

Przedstawiciele do Komisji Senackich

10 August 2018 (Friday)

Czytaj dalej »

Stanowisko Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie załamania dialogu społecznego

16 July 2018 (Monday)

STANOWISKOPrezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków zawodowychz dnia 11 lipca 2018 rokuw sprawie załamania dialogu społecznego Prezydium OPZZ wyraża stanowczy sprzeciw wobec deprecjonowania uprawnień i pozycji Rady Dialogu Społecznego jako najważniejszego forum dialogu społecznego w Polsce. Wydarzenia ostatnich tygodni wskazują, że najważniejsze dla pracowników i społeczeństwa decyzje, będące ustawową kompetencją RDS, zapadają poza Radą. Jest to dla nas - jako jednej ze stron dialogu społecznego - nieakceptowalna praktyka. Przykładem jest brak ustawowo gwarantowanych negocjacji w sprawie wysokości kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów przed posiedzeniem RDS omawiającym tę problematykę. Negocjacje były fikcją. W dniu 9 lipca 2018 r. Minister Zdrowia podpisał Porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych w sprawie realizacji postulatów płacowych wobec tylko tej jednej grupy zawodowej. Zdarzyło się to w czasie, gdy rozmowy dotyczące systemowego wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia są aktualnie prowadzone w RDS. Takie praktyki i decyzje ministra, członka Rady Dialogu Społecznego, stawiają pod znakiem zapytania sens funkcjonowania Rady. To przykład dzielenia środowiska pracowniczego. Nie akceptujemy pozorowanego dialogu społecznego ! Działając dla dobra dialogu społecznego, OPZZ żąda od strony rządowej poważnego i odpowiedzialnego traktowania Rady Dialogu Społecznego jako forum negocjacji i wypracowywania stanowisk w przewidywanych jej kompetencjami sprawach. Pismo do Min. E.Rafalskiej w sprawie Porozumienia MZ z Pielęgniarkami Prezydium OPZZ  

Czytaj dalej »

Serwis Inf. Federacji ZZPOZ i PS z 2014r.

1 September 2015 (Tuesday)

http://www.fzzpozips.com.pl/images/file/serwis/2014/serwis-12.2014.pdf

Czytaj dalej »

Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckich Szpitali Klinicznych