Baner z nazwą Związku

O nas

Związek Zawodowy Pracowników UM iUSK w Łodzi jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną od władz Uczelni, organów administracyjnych oraz innych organizacji.

KRS: 0000247615

Organ reprezentacji: Uczelniane Kolegium

Sposób reprezentacji: Kolegium reprezentuje związek na zewnątrz organizacji

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważnieni są: przewodniczący i skarbnik oraz inne osoby upoważnione przez kolegium. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch osób.

Podziel się