Baner z nazwą Związku

Pomoc finansowa

Wysokość pomocy finansowej w ramach działalności statutowej Związku:

 1. Zasiłki statutowe z tytułu:
  • śmierci członka Związku – 200 zł
  • śmierci członka rodziny (współmałżonka, rodziców) – 200 zł
  • urodzenia dziecka – 200 zł
 2. Dofinansowanie szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje -500 zł /na 2 lata
 3. Zapomogi losowe bezzwrotne – o wysokości sumy każdorazowo decyduje Kolegium uczelniane na podstawie złożonego wniosku i stosownych dokumentów. Przy przyjmowaniu losowych zapomóg bezzwrotnych brane są pod uwagę następujące  fakty:
  • trudna (losowa) sytuacja wnioskodawcy (choroba, wypadek, kradzież, zalanie mieszkania, pożar, inne nieprzewidziane  zdarzenia)
  • sytuacja rodzinna i materialna członka Związku.
Podziel się