Baner z nazw Zwizku

Prace nad regulaminem

Spotkania w sprawie projektu Regulaminu wynagradzania  wszystkich pracowników w UM oraz podwyżki płac w Łodzi zarejestrowane na platformie Teams

 • 15 grudzień 2020r; spotkanie przedstawicieli  3 związków UM pt.: Spotkanie robocze w sprawie Regulaminu płac; (18.00-19.00)
 • 16 grudzień 2020r; spotkanie przedstawicieli 3 związków UM pt.: Podwyżki w UM; (20.00-20.30)
 • 17 grudzień 2020r; spotkanie przedstawicieli związków UM pt.: Podwyżki płac; (20.30-21.30)
 • 18 grudzień 2020r; spotkanie przedstawicieli 3 związków UM pt.: Podwyżki płac  wyliczenie; (20.00-21.00)
 • 21 grudzień 2020r; spotkanie przedstawicieli 3 związków UM pt.: Podwyżki płac za jesień 2020; (9.30-10.00)
 • 22 grudzień 2020r; spotkanie przedstawicieli 3 związków UM pt.: Proponowane podwyżki (9.30-10.00)
 • 22 grudzień 2020r; spotkanie przedstawicieli 3 związków z władzami UM pt.: Podwyżki 2020-21; (10.00 – 12.00)
 • 29 grudzień 2020r; spotkanie przedstawicieli 3 związków UM pt.: Projekt Regulaminu wynagradzania pracowników (16.00-20.00)
 • 31 grudzień 2020; spotkanie przedstawicieli 3 związków UM pt.: Projekt Regulaminu wynagradzania c.d.(12.00-17.00)
 • 5 tyczeń 2021; spotkanie przedstawicieli 3 związków z władzami UM pt.: Omówienie Regulaminu wynagradzania ze Związkami Zawodowymi (10.00-11.30)
 • 5 tyczeń 2021; spotkanie przedstawicieli związków pt.: Rozmowa o Regulaminie (17.30-20.30)
 • 7 styczeń 2021; spotkanie przedstawicieli 3 związków w sprawie Regulaminu wynagradzania (9.30-10.30)
 • 7 styczeń 2021; spotkanie przedstawicieli 3 związków z władzami Uczelni pt: omówienie projektu Regulaminu wynagradzania -c.d. (10.30-13.00)
 • 12 styczeń 2021; spotkanie przedstawicieli 3 związków z władzami Uczelni pt.: Wynagradzanie c.d (13.00-15.20)
 • 12 styczeń 2021; spotkanie międzyzwiązkowe pt.: Omówienie uwag do Regulaminu (20.00-22.20)
 • styczeń.2021; spotkanie międzyzwiązowe pt.: Omówienie przesłanego poprawianego projektu Regulaminu płac (20.00-22.45)

Łącznie przepracowano 36,5 godziny zegarowej

Podziel się

Najnowsze aktualności

Serwis Informacyjny FZZPOZiPS – grudzień 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Serwisem Informacyjnym FZZPOZiPS z grudnia 2020 r. Zobacz Serwis Informacyjny…

Prace nad regulaminem

Spotkania w sprawie projektu Regulaminu wynagradzania  wszystkich pracowników w UM oraz podwyżki płac w Łodzi…